AVRUPA: Yeni Temel Haklar Şartı’nın dünyanın en modern ve çağdaş insan hakları oldugu iddiasinda STRASBOURG - Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı Avrupa Parlamentosu’nda yapılan törenle kabul edildi. Anlaşma, bireyin haklarını genişleten ve yerleşim hakkıyla kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını getiriyor. AB Temel Haklar Şartı bundan yedi yıl önce, Nice’deki Avrupa Birliği zirvesinde de ilan edilmiş ama resmen geçerlilik kazanmamıştı. Avrupa Birliği reform antlaşmasıyla mümkün olan ve aslında Avrupa Anayasa Antlaşması maddeleri arasında yer alması öngörülen temel haklar anlaşması bugün Lizbon’da devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalandı ve ülkelerin parllamentolarda onaylandıktan sonra en geç iki yıl sonra yürürlüğe girmiş olacak. AB Dönem Başkanı ve Portekiz Başbakanı Jose Sokrates ve AB’nin diğer kurum temsilcilerinin en üst düzeyde hazır bulunduğu törende AB Temel Hakları Şartı imzalandı. AB Dönem Başkanı Jose Sokrates törende yaptığı konuşmada, ‘‘Bu hakların kullanılması AB vatandaşları için olduğu kadar, insanlık ailesine ve gelecek kuşaklara karşı olan ödev ve sorumlulukları da içeriyor’’ dedi. Temel Haklar Şartını İngiltere ve Polonya hariç diğer tüm AB üyeleri tarafından kabul edecekleri öğrenildi. İngiltere’nin toplu sosyal haklar, Polonya’nın ise gay ve lezbienlerin aile oluşturmaya kapı aralamamaları için çekince uygulayacakları belirtiliyor. AP Hukuki İşler Komisyonu başkanı Jo Leinen ANF’ye yaptığı açıklamada, 'Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’na göre haksızlığa uğradığı kanısında olan vatandaşların Avrupa Adalet Divanı ile AIHM başvuru yapabileceğini söyledi. Leinen Temel Haklar Şartı’nın bireyler açısından, başarısızlığa uğrayan Avrupa Anayasa Antlaşması’ndaki hükümlerin yerini alacağını belirterek, “Elli madde altında toplanan hak ve hürriyetlerin Avrupa vatanddaşlarına çok şey kazandıracağını bilmek çok güzel bir şey” dedi. Ayrıca Leinen, ‘AB Temel Haklar Şartı’nın dünyanın en modern ve çağdaş insan hakları estrümanı’ şeklinde olarak yorumladı. Resmi törenin genel kurulda gerçekleştiği sıralarda aşırı sağcı ve tutucu parlamenterlerin şartın kabul edilmesine dair ‘referandum istiyoruz’ şeklinde tezahürat ederek pankartlar taşıyarak genel kurulda hararetli bir oturuma neden oldukları gözlendi. Birlik antlaşmasının ögeleri arasında yer aldığından, temel haklar şartı hukuken bağllayıcı olacak. ‘Temel haklar şartı AB vatandaşlarının siyasi kararlar ve uygulama karşısında daha iyi korunmasını’ amaçlıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel haziran ayında dönem başkanlığının sona ermesi vesilesiyle yaptığı konuşmada temel hakların teminat alınmasının taşıdığı öneme işaret etmişti. Güvenli ve insan haysiyetine uygun çalışma şartları, eğitim hakkı ve kişisel bilgilerin dokunulmazlığı gibi sakat ya da yaşlıların bağımsız ve onnurlu hayat sürdürme hakları da teminat altına alınıyor. Bu haklar ulusal yasalara karşı korunamasa da, AB’nin karar, talimat ve bunların uygulanmasından kaynaklanan durumlarda dava konusu olabilecek. Bu davalar, AB kurum niteliğiyle Avrupa Konseyi üyesi sayıldığından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı’nda görülecek. İngiltere ve Polonya temel haklar şartını şimdilik uygulamayacak. Öncelikle İngilizler kendi işçilerinin Avrupa adalet kurumları üzerinden daha fazla hak talep etmesinden çekiniyor. ANF NEWS AGENCY

0 Yorum: