Devletin Irak Türkmenleri üzerindeki planları ortaya çıktı

irakturkmenler

ANKARA / Kerkük Referandumu'nun tartışıldığı Şengal'da katliamların gerçekleştirdiği bir dönemde Türk devletinin Irak'ta Türkmenler üzerinden nasıl örgütlendiği yeni belgelerde tekrar gündeme geldi.

Ergenekon sanığı Veli Küçük'ün evinde ele geçirilen bir belgede Türkiye'nin Irak'ta bulunan Türkmenleri 'belirli bir hedefe ulaşmak için' örgütleyeceği, Türkiye'den 3'er kişilik timlerin bölgeye gidip istihbarat çalışması yapacağı ve Irak'lı Türkmenlerle ilgili bilgi bankası kurulmasının hedeflendiği ortaya çıktı.

Türk Devleti'nin Türkmenler üzerinden Irak'ın içişlerine karışması ve bölgede Kürtlerin kazanımlarına karşı yaptığı hareketler Ergenekon Dosyası'na giren dökümanlarla da tekrar ispatlanmış oldu. Veli Küçük'ün Gönenoğlu Sok. No:14/9 sayılı ikametinde ele geçirilen belgeler arasında yer alan belge Ergenekon İddianamesinin ekleri arasında 47 nolu klasöründe yar aldı. Kimin tarafından hazırlandığı, kimler tarafından uygulanacağı belirtilmeyen belgede kullanılan ifadelerde Amerika'nın Irak'a müdahalesinin ardından uygulamayacağı konduğu anlaşılıyor.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİN IRAK İLGİSİ

"IRAK TÜRKLERİNİN SAVAŞ SIRASINDA YAPMALARI GEREKEN ACİL FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME" başlığını taşıyan belgede Türkiye'nin bölgede nasıl kontra faaliyetleri örgütlediği ortaya çıkmış oldu. Irak'ta yaşayan "Türk topluluğunun" Amerika'nın çıkarları doğrultusunda Kürtler eliyle katliama ve soykırıma maruz kalacağı belirtilen belgede, "Irak Türklüğünü bekleyen ve hatta başlamış bulunan bu kuruluşları ile birlikte birinci sırada Türk Milliyetçilerinin mesuliyet duyarak gereğini yapma mecburiyetleri vardır. Arz olunan sebeplerden dolayı bizler bir an önce harekete geçerek bir haberleşme ve koordinasyon merkezi oluşturmak ve merkez disiplini altında faaliyetleri yürütmek istiyoruz" diye kaydedildi.

NEFSİ MÜDAFA ÖRGÜTLENECEK

HABERLEŞME-İSTİHBARAT-KOORDİNASYON ara başlığında ise Irak'ta ki Türkmenlerin nasıl örgütleneceği anlatılıyor. Irak'ta olup bitenlerin, Irak Türkmenlerinin hareketlerinin durumlarının ihtiyaç ve sıkıntılarının takip edilmesi gerektiği vurgulanan belgede, yapılacaklar "Bunu sağlayabilmek için, Irak içinde ve Türkiye'de koordinasyon içinde çalışan, bilinçli, tecrübeli kişilerden oluşmuş ekiplere ihtiyaç vardır. Bu ekipler bir yandan nefsi müdafaanın organizasyonunu yaparken bir yandan da merkez vasıtası ile Türkiye ve diğer ülkeleri şifre bilgilerle haberdar etmenin, bilgilendirmenin ve tedbir almalarını sağlamanın çalışmalarını yapmak, yürütmek durumundadırlar" diye ifade ediliyor.

IRAK’A EKİPLER GÖNDERİLECEK

Belgede Irak'a gönderilecek ekipler seçilirken İstanbul'da haberleşme ve koordinasyon merkezi kurulması gerektiği vurgulanıyor. Bölgeye gönderilen ekiplerin belirlenmiş noktalardan bağımsız olarak, üçer kişilik gruplardan oluşacağı ifade edilirken, ekiplerde gelişmiş haberleşme cihazlarının bulunması gerektiğine dikkat çekiliyor.

İSTANBUL’DA MERKEZ KURULACAK

İletişim cihazlarını taşıyanların hedef haline gelmemeleri için sürekli yer değiştirmesi gerektiğinin altı çizilen belgede, kurulan merkezde 24 saat nöbet-vardiya sistemi çalışmanın esas alınacağı bildirildi.

"Merkezin kurulması ve faaliyet yürütebilmesi için gerekenler" başlığında ise şunlar sıralanıyor:

1-İyi donatılmış, kamufle edilmiş, gece ve gündüz çalışmaya müsait bir bina

2- Çok hatlı telefon, yeter sayıda faks cihazı, bilgisayarlar, fotokopi makineleri

3-Yeter sayıda eleman ve yönetici (yabancı dil bilen elemanlar da gerekecektir)

4-Faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli maddi imkan...

5- Bölgede çalışacak elemanlara temel ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri için maddi imkan

KIRKUK_KURDISTAN_KERKUK_KURDISH_itc_turkoman

MERKEZİN GÖREVLERİ

Merkezin görevleri ise ayrı başlıkta sıralanmış. Görevler şu şekilde yer alıyor belgede:

"a- Başta Kerkük olmak üzere, Erbil, Telefar, Tuz, Altınköprü gibi önemli Türk yerleşim bölgeleri ile uygun görülen stratejik mevkilere teçhiz edilmiş tecrübeli elemanlar yerleştirmek, ihtiyaç halinde yeni elemanlarla takviye etmek

b- Gönderilen elemanlar ile sıkı, doğru, yararlı iletişimi sağlamak

c- Gelen bilgileri tasnif etmek ve uygun görülen yerlere zamanında iletmek

d-Türkiye'de ve diğer ülkelerde bulunan Irak Türklerinin kimlik bilgilerini taşıyan bir bilgi bankası oluşturmak, bunlarla irtibatlı bulunmak ve her an geri dönmelerini sağlayabilecek psikolojik ve maddi hazırlıkları yapmak

e-Dağınık Türkmen organizasyonlarının birlikte ve aynı hedefe yönelik faaliyet göstermelerini temine çalışmak

g-Maddi yardım fonu oluşturmak

h-Muhtemel bir göçe karşı hazırlık yapmak

ı-Bölgeye gönderilmiş elemanlar vasıtasıyla, burada faaliyet gösteren ve çoğu casusluk görevi yürüten yabancı yardım kuruluşlarını, Amerikan-Kürt gruplarını ve özellikle bir amaca matuf olarak yetiştirilmiş CIA peşmergelerini takip ile mümkün olduğu kadar kontrol altında tutmak

i-Türkmenlerin belirlenmiş hedeflerini ve savaş sonrası dönem ile ilgili arzu ve isteklerini ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak

j-Devletin el atmadığı veya atamadığı sahalarda faaliyet yapmak

Belgede ana başlıkların bunlar olduğu belirtilerek yeterli ilgi ve desteğin sağlandığı durumda derhal uygulamaya konacağı ifade ediliyor.Rojaciwan.com

Türkiye terörist ülke mi?

Şengal katliamı unutulmuyor

Türkiye, Irak’ı siyasi krizin eşiğine getirdi

İsyan çağrısından sivil katliama

YNK : Türkmen Cephesi 4 Kürdü öldürdü

IRAK PARLAMENTO BAŞKAN YARDIMCISI TAYFUR: ''TÜRKİYE İÇ İŞLERİMİZE KARŞIYOR''

KÜRDİSTAN BÖLGE BAŞKANLIĞI’NDAN İNTİHAR SALDIRISINA KARŞI SERT KINAMA...

Kandil’den Kerkük mesajı:Sömürgeciler Kürtleri denetim altında bulundurmak için Kerkük’ü enegelliyorlar”

Sağlık Bakanı: Kerkük'te 25 kişi öldü, 180 kişi yaralandı

Şengal Katliamı: 500 ölü, 400 yaralı

Türkiye, Saddam Hüseyin rejimininden sonra Kürtlerin bütün kazanımlarını azaltmak için her yolu deniyor

Kerkük üzerinden nüfuz savaşı

ERGENEKON IRAK FELLUCE’YE NE GÔNDERDI?

Emir Türkiye’den geldi

Kerkük'te İran, Türkiye, Suudia Arabistan'ın anti-Kürt ittifakı ve ITC parmağı

KÜRTLER İN ELİNE TUTUŞTURULMUŞ YENİ TOPİTOP ŞEKERİ YAHUDi DÜŞMANLIĞI

Ankara Kerkük'ten memnun

1 Yorum:

Unknown said...

anal porno, analdan porno, şişman porno, zayıf porno, açık porno, amcık porno, bok porno, göt porno, sik porno, bütün pornolar, sikiş izle, sikiş seyret zenci porno siyah porno, siyahi porno, pislik porno, pis porno