Kürtler hemen her yüzyılda otoriteye başkaldırdılar, isyan ettiler.

Kürtlerin isyanının İslam’la ilgisi yok-Yalçın Bayer Hürriyet-İSLAMCI yazarlar ülkemizdeki Kürt sorununun geçmişte yaşanmamış, modern bir sorun olduğunu, kökeninin Cumhuriyet’le birlikte İslam’dan uzaklaşmakta aranması gerektiğini iddia ediyorlar. Bu saptamanın doğal sonucu olarak da çözümün İslam’a dönüş olması gerektiğini belirtiyorlar. Bu tutumun bir örneği olarak Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Gazetesi’nde 30.10.2007’de yer alan yazısında şöyle diyor: "Ayrılıkçı terörün sorumluları bizleriz: Terörün sorumlusu, ülkede estirilen ’irtica terörü’dür. İrtica tehdidi diye diye, milletin en muhkem ortak paydasını, millete ruh veren, bu ülkeye evlatlarını şehit vermesini mümkün kılan ruhu veren İslam’ı hayattan, devlet yönetiminden, kültür hayatından, eğitim hayatından uzaklaştırmakla bu milleti ruhsuzlaştırdığımızı, bu milleti etnik kimliklerin tuzağına düşürdüğümüzü; böyle yapmakla bu milleti birbirine düşürecek tohumları ekmiş olduğumuzu nasıl oluyor da göremiyoruz, anlayamıyorum doğrusu." İslamcıların bu görüşleri temelsiz ve yanlış. Kürt isyanları Cumhuriyet’le, milliyetçilikle, Kemalizm’le başlamadı. Kürtler hemen her yüzyılda otoriteye başkaldırdılar, isyan ettiler. Modern zamanlardaki isyanların ilki ise 1806 yılındaki Babanzade Abdurrahman Paşa isyanıdır. Bunu 1812 yılındaki Babanzade Ahmet Paşa isyanı, 1820 yılındaki Zaza aşiretlerinin isyanı, 1830 yılında Yezidilerin isyanı, 1832 yılında Mir Muhammed isyanı, 1834 yılında Kör Mehmed Paşa isyanı, 1836 yılında Bedirhan Bey isyanı, 1880 yılında Görüldüğü gibi Kürtler her beş-on yılda bir isyan etmişlŞeyh Ubeydullah isyanı izler. erdir. Bu isyanların İslam’dan uzaklaşmakla bir ilgisi yoktur, çözümü de İslam’a dönüş değildir.

1 Yorum:

Anonymous said...

hepiniz oruspu çocuğusunuz yıllarca bizim devletimizde yeyip içip sıçtınız şimdi de kürdistan diyorsunuz nah veririz hain herifler size onca şeyi boşuna vermişiz bir gün gelecek yeniden osmanlı gibi bir türk devleti kurulacak sizde dahil olmak üzere tüm kafirlere yarrağımızı yalatacağız