ARAP AŞİRETLERDEN 140.MADDENİN UYGULANMASI İSTEĞİ. 28-Apr-08 [14:43]

PNA-Selahaddin Vilayeti Vali Yardımcısı ve bazı aşiretler, Kerkük ve Kürdistan Bölgesi'nden koparılan bölgelerin çözümünü öngören Irak Daimi Anayasasının 140.maddesinin uygulanmasını istedi. 140.Maddeyi Uygulama Yüksek Komisyonu Kerkük Bürosu Müdürü Kake Reş Sadık, Selahaddin Vali Yardımcısı Kasım Berzenci ve Selahadin vilayetinin önde gelen isimlerini, Lehib ve Şemer aşiretlerinin reislerini kabul etti. Görüşmede, vali yardımcısı Berzenci ve Lehib ile Şemer aşiret reisleri, 140.maddeyi uygulama komisyonunun bazı maddelerinin uygulanmasını istediler. 140.maddede belirtilen ziraat anlaşmaların ve çiftçilerin tanzim edilmesi, Kürt bölgelerine yerleştirilen Arapların eski yerlerine dönmeleri konusunda tazminatlarının verilmesinde acele edilmesinin gereği vurgulandı. Görüşmede, ayrıca, 140.maddenin sadece bir taraf yada etnik grubu içine almadığı, bunun önceki rejimin yaptığı hataların bir çözümü olduğu belirtildi.

0 Yorum: