Kürt kurumları ortak platform oluşturdu

Almanya’da faaliyet gösteren Kürt kurumları “Almanya Demokratik Kürt Kurumları Platformu” adı altında biraraya gelerek Almanya politikası, seçimler, entegrasyon, diplomasi vb. konularda ortak hareket etme kararı aldı. Dortmund Alevi Kültür Merkezi’nde önceki gün biraraya gelen Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM), Cenî, CİK, FEDA, FEK, Kürt Enstitüsü, Tev-Çand, YXK, Kürt Öğretmenler Birliği, Kürdistan’a Barış Öcalan’a Özgürlük Uluslararası İnisiyatifi ve Almanya’nın değişik şehirlerinden birçok Alevi ve Êzidî dernek temsilcileri, Kürt kurumlarının Almanya politikası, entegrasyon ve ortak çalışma imkanlarını tartıştı. Saat 14:00’de başlayan toplantıda kurum temsilcileri söz alarak görüşlerini aktardı. Böylesi bir çalışmanın geç kalmış ama ciddi bir çalışma olduğuna dönük ortak görüşe varılan toplantıda, Almanya’da faaliyet yürüten birçok Kürt kurumunun daha çok içe kapanık bir çalışma tarzı yürüttüğü, dış ilişkiler boyutuyla zayıf kaldığı belirtildi. Toplantıda, kurumların Almanya politikası, seçimler, entegrasyon, diplomasi vb. çalışmalarda ortak hareket ederek daha verimli olacağı ve Alman devleti nezdinde de etkili olabileceği vurgulandı. Almanya Demokratik Kürt Kurumları Platformu adı altında biraraya gelinerek pratik çalışma yürütme kararının alındığı toplantıda ayrıca yerel alanlarda yabancı parti, kurum ve örgütlerle ilişkilerde yerele daha çok inisiyatif verilmesi, yabancılar ve entegrasyon meclislerinde yer alınması, ortak seçim politikası belirlenmesi vb. kararlar da alındı. Amaç eşgüdümlü çalışma Toplantı sonucunda oluşturulan bu platformun ileriki bir tarihte daha geniş katılımlı bir konferans düzenlemesi kararlaştırıldı. Toplantıda Almanya Demokratik Kürt Kurumları Platformu’nun ilk dönem sözcüsü olarak YEK-KOM Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Demir seçildi. Demir, oluşturulan platformla temel amacın Almanya özgülünde, eşgüdümlü bir çalışmayı hayata geçirmek olduğunu dile getirdi. Platformun, Almanya’nın Kürtlere ve Türkiye siyasetine yönelik politikalarını sürekli analize tabi tutarak, atılması gereken adımları tespit edeceğini kaydeden Demir, şunları söyledi: “Bu çerçevede Kürt halkının demokrasi ve özgürlük istemlerini kriminalize ederek, etkisizleştirmeyi esas alan merkezi politikalara karşı Alman toplumunu, sivil ve siyasi kurumlarını, aydınlarını bilgilendirmek ve mevcut önyargıyı ortadan kaldırmak için, ciddi bir uğraş vereceğiz.” Demir, Almanya’da yaşayan Kürt gençleri ve aydınlarını Almanya siyaseti içinde yer almaya teşvik eden çalışmalarda bulunacaklarını, bu temelde Almanya siyaseti içinde Kürtlerin demokratik, siyasal katılımının artırılmasının hedeflendiğini de dile getirdi. Demir, ayrıca, işsizlik, mültecilik, ırkçılık, kültürel tüm sorunlara güçleri oranında çözüm ve eylemliliklere katılımı organize etmeyi de hedeflediklerini belirtti. MURAT ALPAVUT/DORTMUND YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

0 Yorum: