Türkiye raporu'nda Kürt sorunu öne çıktı

AP genel kurulunda Türkiye için kim ne dedi? HÜSEYİN ELMALI -ANF  /STRASBOURG (22.04.2008)- Avrupa Parlamentosu'nda Hollandalı Hristiyan Demokrat parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan Türkiye raporu genel kurulda görüşüldü. Görüşme sonrası yapılan oylamada 467 kabul 62 karşı 61'de çekimser oy kullanıldı. Büyük çoğunluğun onayını alarak kabul edilen raporun tartışılmasında AKP ve DTP'nin kapatılması ve Kürt sorunu konusunda dikkat çekici değerlendirimeler yapıldı. İşte genel kuruldaki tartışmalar... OLİ REHN: Türkiye’de siyasi bir kriz var. AKP yasağı kabul edilemez. Kürtler için kültürel ve ana dil haklarına uyulmalı. 301 madde değişmiş ama önemli olan bunun uygulanmasıdır. Refomlar çok yavaş gidiyor, Türkiye bir yılını dahi heba etmemeli, çünkü bu muzakerelere yansır. Türkiye’nin Kopenhag kriterlerinin içini doldurması gerek. Kopenhag kriterleri temel değerlerimizdir ve Türkiye buna göre davranmalı. 1 Mayıs’ta sendikaların istediği yerde yürüme hakları olmalı. Önce reformlar olmalı ki müzakerelere sağlıklı olabilsin, üyelik yolu açılabilsin. Türkiye’ye siyasi dialog ortamı lazım. HANNES SWOBODA: AKP ve DTP’ye yasaklamak Türkiye ile ilişkiler için çok çok olumsuz olur. DTP ile konuşmak yerine yasaklarsanız dialog nasıl olacak! Türkiye’de laiklik gibi çoğulcu demokrasi ve farklı inançlarda korunmalı. KPK eşbaskanı Jost Lagendijk’e son günlerde yersiz baskı ve eleştiriler var biz bunları kabul etmiyoruz ve dolayısıyla kendisi ile dayanışma içindeyiz. JOST LAGENDİJK: TC’de olup biten pek şeyi anlamakta zorlanıyorum! AKP’ye ve DTP’ye karşı davalarıda, 1 Mayıs İstanbul’da sendikaların eylem yapma hakları var. Neden müsade verilmedi bunu da anlayamıyorum. RİA OMEN RUİJTEN: Erdoğan 2008 için söz verdi, umarız bu reform sözleri gerçekleşir ve bu hem bizler hem de TC vatandaşları için yararlı olur. Laiklik için, devlet ile cami ilişkileri, Hukuk devleti ilkelerine göre olmalı. Adalet sistemi tarafisız ve eşitlikçi olmalı. İnsan haklarına uyulmalı. Kürt azınlığı sorunları daha masada çözüm bekliyor. Türkiye’nin refomlara ihtiyacı var. VITTORIO AGNOLETTO: Biz sol grubu olarak bu raporda çekimser kalacağız. çünkü Kuzey Irak’a yapılan askeri operasyonlar bizim için uluslar arası hukukun ihlalidir. Sanki Kurt sorunununun askeri yöntemler ile çözüleceğine ve PKK’nin bu yöntemlerle yok edileceğine inananlara prim veriyor. Ki biz buna inanmıyoruz. Bu çözüm getirmez tam tersine sorunu daha da derinleştirir. Halbuku Kürt sorununda dialog, barış ve çözüm lazım. EMİNE BOZKURT: Bizler için Kadın hakları, herkes ve hercins için şans eşitliği çok çok önemli ve bu konuda gerekli reformlar kurumsal olduğu gibi pratikte’de yapılmalı, uygulanmalı.... JAN MARİNUS WİERSMA: 2008’nin reformlar yılı olmasını diliyoruz. Eğer grekli refomlar yerine Frenleme devam ederse bunun acısını Türkiye çeker. Istanbul Taksim’de meydana gelen durumlar, Kürt soruna dair çözümsüzlük. Kürt dili kamu sahasinda içinde bulunduğu durum bizi endişelendiriyor. Bu durumun uyum reformları ile değişmesi lazım. ANDREW DUFF: Jost Lagendijk’e karşı saldırılar var. biz bunu kabul edemeyiz çünkü kendisi Türkiye dostu biridir.Eğer AKP veya DTP’nin yasaklanması gündeme gelirse bu müzakere sürecine darbe vurur. VURAL ÖGER: Türkiye’nin reformlara devam etmesi hem Türkiye vatandaşları için hemde AB için önemli ve yararlı olur. CEM ÖZDEMİR: Türkiye’de Kürt sorunu, diğer etnik ve inançsal grup hakları tanınmalı ve bunlara saygı duyulmalı. Bu sorunlar var oldugu için bunları dostça söylüyoruz bunlar farklı yorumlanmasın. AB içinde ise Nikolas Sarkozy gibilerinin pozisyonuda Türkiye ilişkilerinde işlerimizi kolaylaştırmıyor. JACQUES TOUBON: Uyanalım ve rüya görmekte vaz geçelim. Türkiye merkeziyetçi bir ulus devlettir ama ulusalcı bir devlettirde. Yapısı tek dini yapılanmaya giderek kayıyor ve laik’lik ise giderek siliniyor. Böylesi bir durumda ise bizim sağlıklı ilişkilerimiz olamıyacağı gibi geleceğe dair bir çıkmaza gidiyoruz. Iyisimi daha şimdiden Türklere gerçeği söylemektir. Buda tam üyelik yerine farklı bir ilişkidir.

0 Yorum: