'PKK, İran örgütü haline dönüşecek' SADIK GÜLEÇ ERBİL -SABAH-Türkiye'nin Irak yönetiminden istediği PKK'lıların listesinde PKK'dan ayrıldıktan sonra Süleymaniye yakınlarındaki Köysancak'da oturan Osman Öcalan ilk sıralarda yer alıyor. Eski ABD Ankara Büyükelçisi Marc Grossman da Kürt bölgesel yönetiminin PKK'lıları Türkiye'ye teslim etmesini ve ilk sıraya da Osman Öcalan'ı koymasını istemişti. SABAH Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Osman Öcalan ile görüştü. Öcalan önemli ifşaatlarda bulundu. İşte Öcalan'a sorular ve yanıtları: * K. Irak, Türkiye için tehdit mi? Eğer birkaç yıl daha istikrar içinde yaşayabilirse komşu devletlere kafa tutabilecek askeri, siyasi ve ekonomik güce ulaşır. Türkiye bundan dolayı federal Kürt yönetimini birinci derecede tehlike olarak görüyor. Onu baskı altına almak, zayıflatmak, birinci hedefidir. ABD buna müsaade etmiyor. Türkiye açısından bu konuda bir başarı söz konusu değil. * PKK, Türkiye'yi K. Irak'a çekiyor? PKK Türkiye'yi buraya çekmek ister mi? Evet isteyebilir. Ama burada PKK'yı da aşan güçler var. Her şeyden önce İran, Türkiye'yi yanlış yönlendiriyor. Araplar, Türkiye'yi yanlış yönlendiriyor. Ayrıca bölgede İsrail'i yadsımamak gerekir. Irak'ta şu anda bir Kürt-İran ittifakı var. Iraklı Şiiler İran'ın bir kolu gibiler. Bu bir Kürt-Şii ittifakıdır. Bu ittifakının gelişmesinden korkan güçler de var. Federal Kürt yönetimi ile İran arasındaki ilişkiler bir çok gücün hoşuna gitmiyor. Bunların başında da İsrail geliyor. * PJAK olayı nedir? PJAK, 2003 yılının eylül ya da ekim aylarında kuruldu. Son bir yıldır da İran ile savaş halinde. Bu üç yıllık süre içinde İran'ın Kürt bölgesinde PKK'ya katılımlar çok yoğunlaştı. PKK'nın yüzde 40'ı Türkiye kökenlidir. Yüzde 20'si Suriye Kürtlerinden geliyor. Bana göre yüzde 30'u İran Kürtlerinden geliyor. Son durumda ise İran'dan gelen katılımlar Türkiye'yi geçiyor. Dolayısıyla PKK'nın hızla Türkiyelilikten çıkıp İranlılaştığını söyleyebiliriz. Bu PKK'nın taktiğini ve stratejisini etkileyecektir. Bir de İran, Türkiye kadar dış destek alan bir ülke değil. İran ordusu, Türk ordusu kadar örgütlü değil. PKK, Türkiye'de alamadığı sonuçları İran'da alabilir. PKK'nın İran kolu PJAK, diğer İran Kürt örgütlerini sollamıştır. PJAK. ABD ve İsrail, Türkiye'yi Kuzey Irak'da sıkıştırıp İran'a sürmek istiyorlar. Orada bir İran-PKK savaşı yaratmak istiyorlar. Bana göre ABD görüntüsü altında PJAK'a İsrail yardım ediyor. * Türkiye, ABD'den istediğini aldı mı? Türkiye'nin isteği kapsamlı ve uzun süreli bir operasyondu. Operasyonun bir boyutu PKK'yı imhayı amaçlarken diğer boyutu federal Kürt yönetimini baskı altına almak, onu sınırlandırmaktı. Ama ABD buna müsaade etmedi. PKK boyutunu yarı yarıya karşıladı. Belirli alanlara nokta operasyonu düzenlemek, yani PKK'ya darbe vurmak açısından bir başarı söz konusu. Ancak bu tür saldırılar PKK'ya ağır darbeler vurmaz. Geniş kapsamlı bir kara harekâtı yapılmadan sonuç alınamaz. Çünkü PKK'nın üslendiği alanlar son derece kritik bir coğrafyaya sahip. Türkiye şu anda 250 bine yakın bir gücü PKK'ya karşı savaştırıyor. PKK'ya karşı 250 bin kişi gerekmiyor. Biraz profesyonel 25 bin kişilik profesyonel bir güç yeterlidir. * Eski ABD Ankara Büyükelçisi Marc Grossman, K. Irak yönetiminin başta siz olmak üzere PKK'lıları teslim etmesini istedi Osman Öcalan PKK içinde sivil siyaseti savunuyor. Dağdan inmiştir. Benim durumum herkes tarafından dakika dakika izleniyor. Şimdi bir PKK'lı "Osman Öcalan bile tutunamadı" demez mi? Belki Türkiye bilmez ama PKK'nın tüm militanları benim görüşlerimi bilir. Osman Öcalan bile tutunamıyor, o zaman 'niye dağdan inelim' der. * Kendiniz için bir tehlike var mı? Ben çözüm yolundayım. DTP içinde de iki çizgi var. Birisi Ahmet Türk'ün başını çektiği muhafazakâr çizgi. Diğeri ise Aysel Tuğluk'un çizgisi. Aysel Tuğluk solcu-Alevi bir çizgide. PKK'nın yönetimindeki Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık da solcu-Alevi çizgidedirler. Türkiye bu ayrımlara dikkat etmiyor. İkide bir Ahmet Türk'e sen 'PKK'lısın' diye zorluyorlar. * PKK'ya af işe yarar mı? PKK'nın bitmesi bir affa ve sınırlı siyasi hakların Kürtlere tanınmasına kalmıştır. Zor bir olay değildir. Kürtler buna razıdır. Çok fazla şey verilmeden bu sorun çözülebilir. Sınırlı kültürel haklar, bir de yerel yönetimlere daha fazla haklar tanınması.

0 Yorum: