İHD 2007 Yılı Raporu: İşkence arttı! İSTANBUL - 'Türkiye'de İnsan Hakları' raporunu açıklayan İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, 2007 yılında işkence ve kişi özgürlüğüne yönelik ihlallerin arttığını belirtti. Öndül, anadil üzerindeki yasakların da devam ettiğine dikkat çekti. İHD İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 59. yılında "Türkiye'de İnsan Hakları" raporunu kamuoyuna duyurdu. TİHV binasında raporu açıklayan İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, hak ihlallerinin devam ettiğini belirtti. Öndül, Türkiye'nin hukuk sisteminde işkence yasağı bulunmasına rağmen, gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde ve resmi gözaltı merkezleri dışındaki yerlerde işkencenin yaygın ve sistematik olarak uygulanmaya devam ettiğini söyledi. "İşkenceye sıfır toleransın" yalnızca slogan olarak kaldığını söyleyen Öndül, etkili önlemlerin alınmamasından dolayı işkencenin önlenemediğine dikkat çekti. Türkiye'nin, "Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi"ne ek olarak "Seçmeli Protokolü" onaylaması gerektiğini söyleyen Öndül, kişi özgürlüğü ve güvenliği konusunda insan hakları hukukuna aykırı düzenlemeler ve uygulamaların olduğunu belirtti. İfade özgürlüğü konusundaki tehditlerin devam ettiğine dikkat çeken Öndül, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede adil yargılanma ve savunma hakkı konusundaki sorunların devam ettiğini söyledi. ANADİL ÜZERİNDEKİ YASAKLAR Kürt sorununun da değerlendirildiği raporda, Anayasanın 42. maddesinde ana dilin öğrenilmesi ve eğitimle ilgili sınırlamaların muhafaza edildiği belirtildi. Siyasi partiler kanunundaki dil yasaklarının devam ettiğine işaret eden Öndül, DTP ve Hak-Par yöneticileri hakkında açılan davalara ve yerel yöneticilerin (Diyarbakır Sur Belediyesi) görevinden alınmasına dikkat çekti. Televizyon yayınlarındaki sorunlara da değinen Öndül, resmi yazışmalarda Q, X, W harflerinin yasaklanmasına devam edildiğini söyledi. Hazırlanan raporda cezaevlerinde yaşanan sorunlara da yer verildi. Raporda F tipi cezaevlerindeki tecrit koşulları ve uygulamalarında olumlu bir değişikliğin olmadığı kaydedildi. Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin bir araya getirilmesi için Adalet Bakanlığı'nın çıkardığı genelgenin uygulamaya geçirilmediğine dikkat çekilerek tutuklu ve hükümlülerin üzerindeki baskıların arttığı kaydedildi. RAPORDA YER ALAN İHLALLER ŞÖYLE: * Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü: Emniyet görevlileri, hak arayışları çerçevesindeki barışçıl gösterilere müdahale ederek ve aşırı güç kullandı. * Son dönemlerde, ırkçı-milliyetçi saldırgan gruplar, polis eşliğinde, teröre tepki adı altında 'gösteri haklarını' kullanıp, DTP binaları ve başka siyasi parti ve derneklere saldırılar düzenledi. Polis, son aylarda yüzlerce saldırı olayı gerçekleştiği halde saldırganlar hakkında hiçbir yasal işlem yapmadı. * Din ve ibadet özgürlüğü konusunda gelişme sağlanamadı. Kadınların, namus cinayeti denilen cinayetlerle, intiharlarla, ev içinde uğradıkları taciz ve tecavüzlerle, fuhuşa zorlanmalarıyla 2007 yılında da hakları ihlal edildi. * Çocuklar, intiharları, ev içi şiddete uğramaları, taciz ve tecavüzlere maruz kalmaları ve fuhuşa zorlanmaları ve mayınlarda hayatlarını ve kollarını, bacaklarını kaybetmeye devam etti. * İHD yöneticileri ve üyeleri hakkında davalar açılmaya devam edilmiş Adana Şube Başkanı hakkında hapis cezası verilmiştir. İHD Mersin Şubesi hakkında kapatma davası açılmış, DTP'nin kapatılmasıyla ilgili açtığı davanın iddianamesinde, davanın tarafı olmayan, soruşturmaya tabi tutulmayan, hakkında suçlanmasını gerektirecek belge, bilgi, kanıt bulunmayan İHD hakkında da yargısını açıklamıştır. Bu değerlendirme, hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal edilmesine örnektir. ANF NEWS AGENCY

0 Yorum: