Büyükanıt’ın Kürt kimliği korkusu

ANKARA ( (04.04.2008)- Türk Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, legal oluşumları hedef alarak laiklik karşıtı faaliyet yürttüklerini savundu. Kürtlerin kimlik talebi karşısındaki korkusunu gizlemeyen Büyükanıt, “Etnik kimliklerinin anayasal güvenceye kavuşturulması talebi, doğrudan ulus devlet yapısını hedef almaktadır. Sonraki hedefin üniter devlet olacağına hiç şüphe yoktur” dedi. Savunma ve Havacılık Dergisi’ne iç ve dış güvenlik konularıyla ilgili konuşan Büyükanıt, Kürt kimlik talepleri karşısındaki korkusunu anlattı. “Bugün karşı karşıya kaldığımız bölücü terör hareketinin hedefi, öncelikle ulus devlet ve bilahare üniter devlet yapısının ortadan kaldırılmasıdır” iddiasında bulunan Büyükanıt, “etnik kimliklerinin anayasal güvenceye kavuşturulması talebi, doğrudan ulus devlet yapısını hedef almaktadır. Sonraki hedefin üniter devlet olacağına hiç şüphe yoktur” ifadelerini kullandı. PKK konusunda Irak ile de ile işbirliğine hazır olduklarını da söyleyen Büyükanıt, “Irak’la aramızdaki terörle mücadele anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye olarak, Irak ile askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesinden büyük memnuniyet duyarız. Bu kapsamda her türlü çalışmaya hazırız” dedi. Büyükanıt, Güney Kürdistan’ı hedef aldığı açıklamalarında, Kürtlerin bölgedeki gelişimini tehdit olarak gördü. Büyükanıt “Irak’ın kuzeyinde ortaya çıkabilecek oluşumlar Türkiye’nin güvenliğine doğrudan etkileri gibi risk ve tehditleri de içermektedir” dedi. Türkiye’de “irtica tehdidinin” devam ettiğini ileri süren Büyükanıt, din konusunun, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar bazı çevreler ve oluşumlar tarafından istismar edildiğini” söyledi.

0 Yorum: