İzin verilirse toplu mezarları gösterebiliriz

">Ermeni tarihçi: İzin verilirse toplu mezarları gösterebiliriz11:06 FIRAT ÇAĞIN / UYGAR GÜLTEKİN - İSTANBUL-Londra'daki Gomidas Institute Müdürü Ermeni Tarihçi Ara Sarafıan, Türkiye'de 1917'de yaşanan olaylarda binlerce Ermeni'nin yaşamını yitirdiği belirterek, 'Yaptığımız araştırmalarda bazı toplu mezarların yerini öğrendik. Eğer gerekli izinler verilirse teker teker gösterebiliriz' dedi. Türkiye'de 1917 yılında yaşanan ve 'soykırım' olarak adlandırılan olaylara ilişkin tartışmalar sürüyor. Olayların 93. yıldönümü nedeniyle, İHD İstanbul Şubesi'nin düzenlediği, sempozyumun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gomidas Institute Müdürü Ara Sarafıan, Ermenilerin geniş bir 'Türkleştirme' politikası ile asimile edilmeye çalışıldığını söyledi. Buna karşı çıkan Ermenilerin katledildiğini belirten Sarafıan, 'Ermeni Patrikhanesi'nin kayıtlarına göre, Cumhuriyet'ten önce yaklaşık 2 bin 800 Ermeni kilisesi vardı. Bu kiliseler yerleşim birimleri içindeydi. Şu an da ne bu kiliseler var, ne de yerleşim yerleri. Kiliseler talan edildi' dedi. 'Birçoğu gömülmedi bile' 'Benim için bir toplumun yok edilmesi önemli' diyen Sarafıan, 'Şu kadar Ermeni öldürüldü demek çok kolay. Verilerden önce yok edilmek istenen, asimilasyona uğratılmak istenen bir toplum var. Bu daha yakıcı bir veri benim için' diye konuştu. Ermenilerin Gölcük, Harput gibi yerlerde öldürüldükten sonra gömülmeyerek, cenazelerinin çevrede bırakıldığını söyleyen Sarafıan, 'Bugün yaptığımız araştırmalarda bazı toplu mezarların yerini öğrendik. Eğer gerekli izinler verilirse teker teker gösterebiliriz' dedi. 'Kürtler, Süryaniler, Çerkezler konuşabilmeli' Türkiye'deki Ermenilerin 'soykırım' üzerine konuşmak istemediğine vurgu yapan Sarafıan şunları söyledi: 'Bugüne kadar sadece bir kişi buna cesaret edebildi. Hrant Dink. Hrant Dink büyük bir konuşmacıydı. Büyük bir araştırmacıydı. Söyleyeceği, yazacağı, tartışmaya açacağı her şeyi çok iyi araştırırdı. Ancak Dink'in başına gelenleri bütün dünya gördü. Türkiye Ermenilerinin yüzyıllık korkuyu yenebilmeleri için, sadece Ermenilerin değil aynı zamanda Kürtlerin, Türklerin, Süryanilerin, Çerkezlerin ve onları ilgilendiren düşüncelerin önündeki engellerin kaldırması gerekir. İnsanlar özgürce tartışmalı. Bir araya gelerek konuşmalı. İnsanlar bir birini ancak konuşarak tanıyabilir. 'Ermeni soykırımının' tartışılabilmesi, Kürtlerin kendi sorunlarını tartışması gerekiyor. İşçilerin, köylülerin, kısacası toplumun her kesiminin diyalog kurması gerekir.' 'Düşünce özgürlüğünün sağlanması önemli' İHD'nin düzenlediği sempozyumun önemine işaret eden Sarafian, Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan Kemal Kerinçsiz'in başında olduğu ulusalcı kesimlerin bir önceki sempozyumu engelleme girişimlerine de değinerek şunları dile getirdi: 'O dönem Hrant Dink hayattaydı. O da sempozyumun davetlileri arasındaydı. Günler öncesinden medya ve çeşitli ulusalcı odaklar tarafından hedef haline getirilen sempozyum maalesef ertelenmek durumunda kalmıştı. Kuşkusuz o süreçten sonra çok şey değişti. Ancak, o sürecin yarattığı hava ile Hrant Dink katledildi. Bugün gelinen süreçte bazı şeylerin tartışılması bu coğrafyanın insanları için çok önemli. Bu sempozyum için İHD'nin daveti beni çok heyecanlandırdı. Sempozyumda dört farklı katılımcı soruna farklı açılardan bakacak. Ben tarihi süreci ele alacağım. Umarım bu konuyu derinlemesine ele alacağımız sorular yöneltilir bana. Yalnızca 'soykırımın' tartışılması değil hedefimiz. Düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün orada sağlanması benim için daha önemli. Herkesi düşünce özgürlüğüne katkı sağlamak için sempozyuma bekliyorum.'

0 Yorum: