Kürtçe ikinci resmi dil olsun

Yakın tarihe kadar 'yasaklı diller' listesinde yer alan Kürtçe, son 10 yıldır sanat, edebiyat ve kültürde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Kürtçe'nin gelişmesi için çalışma yürüten kurumlar, dilin kaybolmaması için Anayasal güvence istedi. Kürdistan Ulusal Kongresi'nin (KNK) Kürtçe'ye geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla Kürt Dil Bayramı ilan ettiği 14 Mayıs'ta Kürtçe'ye ilişkin yasaklar sürüyor. Türkiye'de, 20 milyon kişinin konuştuğu Kürtçe, yakın döneme kadar dil olarak kabul edilmeyerek, 'dağlı Türklerin' konuştuğu lehçe olarak tanımlanıyordu. Cumhuriyet tarihi boyunca 'yasaklı diller' listesinde yer alan Kürtçe, son 10 yıl içerisinde günlük yaşamın dışında, edebiyat, kültür ve sanat dili olarak kullanılmaya başlandı. Yıllarca dil olarak kabul edilmeyen Kürtçe, bir yıldır TRT'de haber programında kullanılıyor. Kürtçe'nin gelişmesi için çaba harcayan kurumlar, yasakların kaldırılarak, Anayasa'da ikinci resmi dil olarak tanımlanmasını istiyor. 'Kürtçe bilmeyen kuşak yetişiyor'

Mazhar Aktaş
KÜRDİ DER Başkanı Mazhar Aktaş: Kürtçe'nin kaybolmaktan kurtulabilmesi için muhakkak okullarda eğitim dili olarak kullanılması gerekiyor. Kürtçe'nin Anayasa'da ikinci resmi dil olarak kabul edilmesini istiyoruz. Kürtlerde kendi dillerine sahip çıkarak günlük yaşamın dili haline getirmelidir. Kürtçe'nin önündeki en büyük tehlikeden biri çocukların evde Türkçe konuşuyor olmasıdır. Aileler çocuklarına anadillerini öğretmelidir. 'Otoasimilasyon uygulanıyor'
Abdurrahman Bakır
Kürt Enstitüsü Temsilcisi Abdurrahman Bakır: Bizler dilimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kürtler onurlu bir şekilde yaşamak istiyor, onurlu bir şekilde yaşmanın yolu da dile sahip çıkmak gerekir. Eğer dilin yoksa, sende yoksun. Ne acıdır ki, Kürtler kendi dillerini yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Kürtler artık devletin onları asimile etmesine gerek kalmadan kendi kendilerini asimile ediyorlar. Yani otoasimilasyon uyguluyorlar. 'Kürtçe'ye sahip çıkın'
Vedat Kurşun
Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Vedat Kurşun: Azadiya Welat Türkiye'de ilk ve tek günlük yayın yapan gazetedir. Bu da Kürt dilinin geliştiğine kanıttır. Aynı zamanda gazetemize yönelik baskılar Kürt diline yönelik baskılarla parallelik taşıyor. Azadiya Welat binlerce kişinin Kürtçe öğrenmesini sağlamıştır. Biz Azadiya Welat olarak Kürt halkına şu çağrıda bulunuyoruz. Kendi olanaklarınızla Kürtçe'ye sahip çıkın ve geliştirin.

0 Yorum: