Ankara’da onbinler tezkereye ve savaşa karşı yürüdü Türkiye’de militarist tırmanışın gemi azıya aldığı, savaş histerisinin sokakları, meydanları, TV ekranlarını, gazete sayfalarını sardığı şu günlerde Ankara’da barış karşıtlarının sesi yükseldi. 3 Kasım’da, ”Özgür, demokratik, eşitlikçi” Türkiye sloganı altında yapılan bu yürüyüşe onbinlerce kişi katıldı ve barış için yürüyerek, meydanın boş olmadığını gösterdi. KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde düzenlenen bu yürüyüşe, birçok sendikanın yanı sıra, DTP, HAK-PAR, EMEP ve ÖDP de destek verdiler. Barış yürüyüşüne değişik kentlerden otobüslerle gelen onbinlerce kişi katıldı. Barış eylemi Hipodrom’dan yapılan bir yürüyüşle başladı ve Sıhhiye Meydanı’nda yapılan mitingle sona erdi. Yürüyüş korteji boyunca ”Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” , ”Yaşasın halkların kardeşliği!”, ”Irkçılığa dur de!” , İnsanca yaşamak istiyoruz!”, ”Üreten biziz, yöneten de biz olacağız!” sloganları atıldı ve ”Tezkere değil, barışçıl demokratik çözüm” , ”Savaşa hayır!”, ”Kadınlar savaş istemiyor” pankartları taşındı. Polis mitingle ilgili olağanüstü önlemler alırken, ne ilginçtir ki savaş çığırtkanlığı yapan Türk medyası bu coşkulu ve kitlesel yürüyüşü görmezden geldi. Düzenin TV ve gazeteleri onunla ilgili küçük bir haber yapma gereğini bile duymadılar. Miting alanında KESK Genel Başkanı İsmail hakkı Tombul, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Genel Sekreteri Altay Ayaz birer konuşma yaptılar. İ. H. Tombul konuşmasında şöyle dedi: ”Kürt sorunu bu ülkenin sorunudur ve ancak kendi dinamikleriyle çözülebilir. Çözüme adım atabilmek için silahlar koşulsuz olarak susmalıdır. İhtiyacımız olan şey ne tezkere, ne de yeni bir olağanüstü hal uygulamasıdır. Bizim ihtiyacımız olan, barış içinde bir arada yaşama iradesine sahip çıkarak, yükseltmektir." Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Tombul, "12 Eylül darbecilerinden hesap sorulmadan, 12 Eylül hukuku tasfiye edilmeden, umutlu bir geleceğe adım atılamayacaktır. Ne-o-liberal ekonomik programlarının sosyal yapımızı çökerten, kültürel, kimliksel ve inanç-sal zenginliklerimizi yok etmeye çalışan mevcut anayasayı yırtıp atmak hepimizin boynunun borcudur." TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise emek ve demokrasiden yana olan kitlelerin taleplerini şöyle sıraladı: "Bu ülkenin tüm emekçileri, güvenli bir gelecek, demokratik bir çalışma yaşamı, örgütlenme özgürlüğü, siyasete katılım, toplu sözleşme ve grev hakkı, eşit işe eşit ücret almak istiyor. Yarınlarımıza güvenle bakabilmenin tek yolu, özgürlükleri, demokrasiyi ve eşitliği bu ülkenin her yanına ve toplumsal ilişkilerimizin her alanına işlemektir. Bizler sadaka toplumu değil, sosyal bir devlet istiyoruz." TTB Genel Sekreteri Altay Ayaz ise şunları kaydetti: "Sağlık ve sosyal güvenlik alanında ise reform adı altında, çöküş programları hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Sağlık ocaklarının kapatılmasıyla başlatılan halkın sağlık hakkını gasp etme girişimi, 'sosyal sigorta sevk zincirinin yok sayılmasıyla, salar ve genel sağlık sigortası' yasasıyla taçlandırılmak istenmektedir. Bizler eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi haklarımızın piyasaya teslim edilmesine izin vermeyeceğiz. Hükümet, kamu çalışanlarının iş güvencesini elinden alarak, güvencesiz istihdamı yerleştirmeye çalışmaktadır. Mitinge kimler destek verdi? TÜRK Eczacılar Birliği, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Deri İş, Hava İş, Liman İş, Petrol İş, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası, Alevi Bektaşi Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Devrimci 78'liler Federasyonu, Türkiye Barış Meclisi, Ankara Kadın Platformu, Antikapita-list, Halkevleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Eğitim ve Kültür Vakfı, 68'liler Dayanışma Derneği, İnsan Hakları Derneği, Eğitimciler Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Öğrenci Velileri Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara Tunceliler Derneği, Barış Derneği, Kaos GL, DTP, EMEP, HAK-PAR, ÖDP, SDP, SHP, TKP, DİSK, Emekçi Hareket Partisi, Emek Gençliği, Geleceğimizi İstiyoruz Gençlik Girişimi, Öğrenci Kolektifleri, SBF Öğrenci Derneği, Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Umut Kooperatifi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi, Küresel Eylem Grubu. Kaynak: ÖZLEM ZORCAN - UFUK KOŞAR, Birgün Gazetesi.

0 Yorum: