Adalet Divanı'nın PKK kararı emsal... Türkiye'nin itiraz hakkı yok

Adalet Divanı'nın PKK kararı emsalAvrupa Adalet Divanı'nın PKK'nin AB tarafından 'terör örgütü' listesine alınmasını reddetmesini değerlendiren Kürt İnsan Hakları Projesi (KHRP) Direktörü Kerim Yıldız, alınan kararın emsal taşıyacak nitelikte olduğunu belirterek 'AB listesinin illegal olduğu tescil oldu' dedi. Avrupa Adalet Divanı PKK'nin AB 'terör örgütleri listesine' alınmasına ilişkin AB Konseyi kararını iptal ederek PKK ve KONGRA-GEL isimlerinin listeden çıkarılmasını istedi. Adalet Divanı'nın kararını ANF'ye değerlendiren KHRP Direktörü Kerim Yıldız, 'Çok önemli bir karar. Bundan sonra emsal niteliği taşıyacak ve o bizim savunduklarımızın doğru olduğunu kanıtladı' dedi. Avrupa Konseyi'nin bundan sonra oluşturacağı yeni listede Adalet Divanı'nın kararını gözönünde bulundurmak zorunda olduğunu ifade eden Kerim Yılmaz, Konseyin bundan sonra hukuk kurallarına uymak zorunda kalacağını anlattı. Kerim Yıldız kararla ilgili şunları söyledi:

  • PKK'nin listeye alınmasıyla ilgili karar çıkartıldığında biz bunun illegal olduğunu AB prensipleri çerçevsinde, adil yargılama ve açıklık ilkeleri ile uyuşmadığını söylemiştik.
  • Biz bu kararın adil olmadığı için itiraz etmiştik. İtirazımızda, self determinasyon prensiplerinden tutun, mevcut uluslararası düzende halklara, uluslara, azınlıklara uygulanması gereken hakları öne sürmüştük.
  • Asıl üzerinde durduğumuz nokta PKK, Kongra-Gel'in ateşkes ilan ettiği ve şiddet ortamının olmadığı dönemde bu listeye alınmasıydı. Ancak Avrupa Konseyi bu durumu gözönüne almayarak bu iki örgütü listeye aldı. İngiltere'de bu karara taraf oldu ve destekledi.
  • Şimdi çıkan karar bizce çok önemli bir karar. Hatta bundan sonra emsal niteliği taşıyacak ve o dönemde bizim savunduklarımızın doğru olduğunu kanıtladı.
  • Adalet Divanı 2004 yılında alınan birinci karara gönderme yaparak şunu dedi: 'Avrupa Konseyi PKK ve Kongra-Gel'e karşı adil davranmadı, hukuku ve açıklık ilkesini uygulamadı'
  • Yanlış anlaşılmasını istemem, ancak bu karak PKK ve Kongra Gel'in listeden çıkarıldığı anlamını taşımıyor, çünkü Avrupa Konseyi kendi prensiplerini değiştirmedi.
  • Mevcut durumda avukatlar ve başvurucular PKK ve Kongra-Gel'e karşı alınan karara dair yani mevcut listeye karşı yeni bir dava açıp açmamak konusunda fikir teatisinde bulunuyorlar. Bu karar geçmis listeye yönelik bir karardır. Eski listedeki kararın illegal olduğunu ortaya koyuyor.
  • Yeni liste için de çok önemli bir emsal oluşturuyor. Avrupa Konseyi bundan sonra liste hazırladığında şunu yapmak zorunda; 1- Hukuk kurallarına uymak zorunda 2- Açıklık politikasına uymak durumunda 3- Kararı alırken çok geniş bir biçimde nedenlerini ortaya koymak zorunda 4- Gerekirse ilgili tarafların görüşlerini almak zorunda Bundan sonra AB'nin yasalarında değişikliğe gidebileceğini ifade eden Kerim Yıldız, Adalet Divanı'nın aldığı son kararla AB'nin oluşturduğu listenin illegal olduğunu tescil ettiğini vurguladı. Türkiye'nin itiraz hakkı yok Öte yandan Avrupa Adalet Divanı'nın PKK kararına Türkiye davanın tarafı olmadığı için hukuki olarak itiraz hakkı bulunmuyor. AB Konseyi'nin Adalet Divanı'na yapacağı itiraz üzerine nihai karar verilecek. İtiraz reddedilirse Birinci Derece Mahkemesi'nin kararı da kesinleşmiş olur. Bu arada Kongre Gel Başkanı Zübeyir Aydar'da Avrupa Birliği'ne tazminat davası açabileceklerini açıkladı.

  • 0 Yorum: