The Daily Telegraph: Savaşın esas nedeni BTC ve Şahdeniz

Rizgarî Online/ İngiliz Daily Telegraph, Rus-Gürcü savaşının asıl nedeninin Rusya’yı devreden çıkaran stratejik enerji hatları olduğunu yazdı. Gazete ‘Rusya hatları kontrol ederse Batı ekonomileri tehlikeye girer’ dedi. Rusya`nın Gürcistan’da bomba yağdırmasının esas nedeninin Güney Osetya’nın bağımsızlığı gerilimi değil, petrol ve doğalgaz taşıyan enerji boru hatları olduğu belirtildi. İngiliz Daily Telegraph gazetesinde Rafael Kandiyoti imzasıyla ‘Gürcistan’daki savaşa boru hattı politikası neden oldu’ başlıklı bir haber yayımlandı. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile, doğalgaz taşıyan Şahdeniz Projesi, Rusya’ya bağımlılığı azaltarak enerji güzergahını değiştiren projeler olarak biliniyor.

Rekabet var

Gazetede çıkan haberde en başından bu yana petrol ve gaz naklinin bu çatışmanın merkezinde olduğu belirtildi. Makalede, Rus birliklerinin sistematik bir biçimde Gürcistan’daki petrol nakil hatlarını imha ettiklerini vurgulayan Kandiyoti, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra yeni ortaya çıkan devletler ve Ukrayna ve Belarus gibi ülkelerin eski Sovyetler Birliği’nin nakil koridorları ve enerji kaynakları konusunda birbiriyle rekabete girdikleri belirttiği makalesinde, ‘Rusya enerji akışını kontrol ederse, Batı Avrupa ekonomileri üzerinde tehlikeli bir etkisi de olur’ dedi.

Bağımlılık korkusu

Avrupa Birliği’nin Gürcistan’da enerji rotaları ağı geliştirerek Moskova’ya olan enerji bağımlılığından kurtulmaya çalıştığı kaydedilirken, Rusların da ilgisini bu yöne kaydırdıkları belirtildi. Yazıda, ‘Azeri (ve muhtemelen Kazak) petrolünün Gürcistan ve Türkiye yoluyla nakledilmesi Rusların çıkarlarına ters düştü’ denilirken, bu duruma sebep olarak Rusya’nın siyasi bir kontrol gösterememesi ve kardan pay alamaması gösterilirdi. Washington’ın İran’la uzlaşmaya varamamasının bölgeyi alternatif çıkış noktalarından mahkum bıraktığı belirtilirken, Rusya’ya nefeslenmesi için ikinci bir fırsat tanındığı belirtildi. Kandiyoti, Rusya’nın ise bu hakkı petrol ve gaz hatlarının bulunduğu Ortaasya ve Kafkasya’da daha geniş etki ederek kullanacağını belirttiği makalesinde, bu yüzden önümüzdeki günlerde endişelerin artacağı uyarısını yaptı (kaynak:ANKA/Star) RO/Akt:Cemil Süphan

0 Yorum: