Abant'ta Kürt sorunu tartışılacak

abant platformu kurt sorunu Abant Platformu'nun 13. toplantısı için geri sayım başladı. Cuma günü toplanacak platformun ana gündemi ise Kürt sorunu.
''Abant Platformu''nun 13. toplantısı, 4-6 Temmuz tarihlerinde, Bolu Abant Palace Otelde yapılacak. Platform bu yıl Kürt sorunu ve çözüm yollarını ele alacak. ''Kürt Sorunu: Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak'' konulu iki gün sürecek toplantının düzenleme kurulu, sosyolog yazar Ali Bulaç, siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Mümtazer Türköne, emekli hakim, albay Dr. Ümit Kardaş, araştırmacı-yazar Altan Tan, Abant Platformu Genel Sekreteri Salih Yaylacı'dan oluşuyor.

4 Temmuz Cuma günü Prof. Dr. Mete Tunçay'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan toplantının ilk oturumunda, ''Tarihi Arka Plan, Ortak Miras Ve Geleceğin Keşfi'' konusu ele alınacak.

Prof. Dr. Naci Bostancı'nın oturum başkanlığını yapacağı bölümde, Ali Bulaç ''Tarihi Arka Alan'', Sadık Yalsızuçanlar ''Türk, Kürt, Fars ve Arap Edebiyatında 'Birlik' Teması'', Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı ''Anlamak İçin Yeni Bir Dil Kurmak'' başlıklarıyla konuşma yapacak.

Öğleden sonraki bölümde ise Prof. Dr. Eser Karakaş'ın başkanlığında yapılacak oturumda ''Dünya Pratiği: Karşılaştırmalar Ve Modeller'' adı altında, Prof. Dr. Levent Köker ''Kürt Sorunu Açısından Kişi, Grup ve Kültürel Haklar Konusu'', Dr. Şahin Alpay ise ''Dünyanın Dersleri'' konu başlıklarında konuşacak.

5 Temmuz Cumartesi günü Prof. Dr. Mehmet Altan'ın oturum başkanlığında yapılacak ''Geçmişin Muhasebesi'' adlı bölümde de Doç Dr. Kemal Sayar ''Biz ve Onlar: Kürt Sorununda Psikolojik Dinamikler'', Prof. Dr. Mümtazer Türköne ''Kürt Siyasetinin Eleştirisi'', Ümit Fırat ise ''Türk Siyasetinin Eleştirisi'' konularında konuşma yapacak.kurt turk sorunu

Toplantıların ''Arayışlar Ve Çözümler'' başlığını taşıyan son oturumunun başkanlığını ise Mustafa Karaalioğlu yapacak. Bu bölümde ise Mustafa Akyol ''Çözüm Dilinin Oluşmasında Medyanın Rolü'', Ahmet Altan da ''Gelecek Perspektifi: Ne Yapmalı?'' konularında görüşlerini dile getirecek.

6 Temmuz günü ise toplantıların sonuç ve değerlendirme oturumu yapılacak.
Abant Platformu yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamada, toplantının ''Kürt Sorunu''nu tartışmak üzere 27-29 Mart tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacağını, ancak ülkenin içinden geçtiği siyasi şartlar dolayısıyla programın ertelenerek, 4-6 Temmuz tarihlerinde Abant'ta düzenlenmesine karar verildiği açıklanmıştı.

  • 1998 yılından bu yana Türkiye'de toplanan Abant Platformu, birikimini Türkiye'nin önemli ilişkiler içinde bulunduğu merkezlere de taşıyarak, Nisan 2004'te Washington D.C'de, Johns Hopkins Üniversitesinin iş birliğiyle ''İslam, Demokrasi ve Laiklik: Türkiye Deneyimi'', Aralık 2004'te Brüksel'de Avrupa Parlamentosunda, Leuven Üniversitesinin iş birliğiyle ''Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Kültür, Kimlik ve Din'' konulu toplantıları yapmıştı.Internethaber

0 Yorum: