AK'den Türkiye'ye Kürtçe tavsiyesi 11:59Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Yerel Yönetimler Meclisi, Diyarbakır'ın Sur Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın Danıştay tarafından görevinden alınmasını eleştirdi. Yerel Yönetimler Meclisi'nde dün yapılan toplantıda, 'Türkiye'de yerel demokrasi ve Güneydoğu Anadolu'da durum' başlıklı rapor ve buna bağlı tavsiye kararı tartışılarak oylandı. Tavsiye kararında, 'Güneydoğu Anadolu'daki belediyelerin, belediye hizmetlerinde, Türkçe'nin dışında başka dil kullanmalarına olanak sağlanması tavsiye edildi ve belediye hizmetlerinde Kürtçe kullanılması kararı verdiği için Demirbaş'ın Danıştay tarafından görevinden alınması' eleştirildi. 'Türkiye'deki mahalli idareler yasasında konu ile ilgili değişiklikler yapılması' tavsiye edilen kararda, 'Kamu hizmetlerinde, belediyelere Türkçe dışında diğer dillerin kullanılmasına da izin verilmesi' istendi ve 'Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, azınlık hakları ve azınlık dilleriyle ilgili protokollere imza atarak onaylaması' çağrısında bulunuldu. Kararda, 'Belediye meclislerinin siyasi kararlar verebilecek şekilde yerel ve mahalli idareler yasasında değişiklik yapılması' çağrısında da bulunuldu. Görevden alınan belediye başkanı Demirbaş da 'belediye hizmetlerinde Türkçe dışında Kürtçe ve diğer dillerin kullanılmasının doğal ve temel bir hak olduğunu, bunun Avrupa Konseyi ilke ve prensiplerine aykırı olmadığını' savundu. Demirbaş, 'hakkını savunmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabileceğini' söyledi. STRASBOURG

0 Yorum: