Kerkük referandumu ve yerel seçimler konusunda anlaşma sağlanamıyor

pirsimaddey140 Rizgarî Online/Ajansların kaydettiğine göre Federal Irak'ta ve özgür Kürdistan bölgesinde yapılması planlanan 1 Ekim yerel seçimlerinin, Arap, Türkmen ve Kürd milletvekilleri arasındaki başta Kerkük sorunu olmak üzere, ortaya çıkan çeşitli görüş ayrılıklarından ötürü ertelenmesi ihtimali belirdi. Bazı Parlamento üyelerinin yaptıkları açıklamaya göre, yerel seçim kanunu tasarısıyla ilgili görüşmelerde, Kerkük'te seçimin nasıl yapılacağı konusunda uzlaşmaya varılamıyor. ABD yönetiminin ise, ulusal uzlaşmanın sağlanması yolunda önemli bir aşama olacağını ümit ettiği yerel seçimlerin 1 Ekim'de yapılmasının planlanmasına karşın, bunun gerçekleşmesinin zor olduğuna dikkat çekildi.kerkuk_kurt

Parlamentodaki Şii İttifakı blokunun lideri Celal el Din el Sagher, Reuters'a yaptığı açıklamada, ''Yerel seçim kanunu üzerinde mutabakata varmamızı engelleyen çeşitli sorunlar var. En önemli sorunlardan biri de Kerkük. Bu nedenle seçimlerin zamanında yapılması çok zor'' dedi.

Parlamentodaki Arap ve Türkmen gruplar, Kerkük için ayrı bir seçim kanunu hazırlanmasını istediler ancak bu teklif Kürd milletvekilleri tarafından reddedildi. Arap ve Türkmenler, bu öneriyi, özellikle 2003 yılından sonra kentin demografik yapısının Kürdler lehine değiştirildiğini iddia ederek, bundan ötürü böyle bir teklifte bulunduklarını ileri sürdüler.Kurdistan_Kerkuk_342

Bazı Arap ve Türkmen milletvekillerinin gündeme getirdikleri bir başka öneride ise kent yönetiminin Arap, Türkmen ve Kürdler arasında paylaşımı teklif edildi, bu da Kürd milletvekillerince reddedildi. Kürd milletvekillerinden Mehsin el Sadun, ''Kerkük için ayrı bir seçim kanununa bütünüyle karşıyız'' dedi ve tüm Irak'ta aynı gün seçim yapılması gerektiğini belirtti. Sadun, ''önce seçim yapılmalı. Kentin kontrolünün bölüşümü konusunda, seçimin hemen ardından bir siyasi oydaşma sağlanmasına hazır olacağız'' dedi. Parlamentodaki Sünni Arap liderlerden Usama el Nucaifi ise ''Kürdlerin istekleri, çözüme ulaşılmasını geciktirebilir. Bu sorunun yakın bir süre içerisinde çözümlenebileceğini sanmıyorum'' dedi. RO/Ömer Kaçar

0 Yorum: