İstanbul Belediyesi'nin "Kürdistan gemisi"nin geçişine izin vermeyişinin öyküsü

ido_sansura_kurdistan[1] BEROJ/03.07.2008 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Deniz Otobüsleri işletmeciliği İDO tarafından, İstanbul’un tarih, kültür ve sanat değerlerine destek amacıyla 06 Temmuz - 20 Temmuz 2007 günleri arasında Karaköy Vapur İskelesi'nde düzenlenen " Boğaziçi’nde Asırlık Seyahatin Öyküsü" adlı sergide KÜRDİSTAN adlı gemiye sansür uyguladığı ortaya çıktı.

İstanbul Belediyesi'nin "Kürdistan gemisi"nin geçişine izin vermeyişinin öyküsü

"Boğaziçi’nde yaklaşık bir asır hizmet veren vapurların öyküsünü, geçmişe ışık tutan tüm belgeleriyle kamuoyuyla paylaşma " iddiasıyla sergiyi düzenleyen İDO'nun, sergilediği belgelerde adı geçen KÜRDİSTAN gemisine uyguladığı sansürün öyküsü sitemiz yazarlarından sayın Remzi Pêşeng'in sergiye ilgi duyarak ziyaretiyle başlıyor.

Sayın Pêşeng'in, osmanlı dönemine ait belgelerde adı geçen KÜRDİSTAN gemisinin Türkçe tercümesinde geçmediğini farketmesi ve bunu belgelemesiyle de İDO'nun ırkçı sansürü ortaya çıkıyor.ido_sansura_kurdistan_2

  • Teknik bir sorun nedeniyle, bilgisayar ortamına aktardığı resimleri kaybeden Pêşeng, serginin düzenlendiği tarihten yaklaşık olarak bir yıl sonra resimleri bilgisayar programcılarının bazı belgeleri geri dönüştürebilmeleri sonucunda söz konusu ırkçı sansürü Kürt kamuoyuna sunabilmiş oluyoruz.

Boğaziçi'nde bir "Kürdistan Gemisi"nin hikayesi

Bu bir yıllık kayıp sürecinde konuyla ilgili olarak gerekli araştırmaları yapan Pêşeng, Boğaziçi'nde bir gemiye Kürdistan isminin veriliş nedeni hakkında ulaştığı bilgi ve belger ışığında şöyle konuştu:

" Abdulhamit döneminde Osmanlı son sürecini yaşarken, Avrupa devletlerine karşı yıkılış sürecini geciktirmek için hem Din’i hem de sivil örgütler kuruluyor. Din’i yapılardan birisi Cemiyeti Hayriye-i Islamiye’dir. Bir başka yapılanma ise Donanmayı Humayun'dur. Osmanlı kaybettiği toprakların bir kısmını deniz hakimiyetini yitirmesinden sonra meydana geldiği süreçte Abdulhamit ve ekibi devletin elden çıkmış olan topraklarını geri almak bir yana elindekileri koruyabilmesi için güçlü bir donanmaya ihtiyacı bulunmaktaydı. Böyle bir donanma kurabilmek içinde ciddi bir ekonomik güç gerekiyordu. Osmanlı ciddi bir borç batağında olduğu bir süreçte bu borçlarının ödenmesi için “Duyun-ı umumi dairesi” kurulmuş, devletin vergiido_sansura_kurdistan_4 gelirlerinin önemli bir kısmı bu daire aracılığıyla söz konusu borçlara gönderiliyordu.

İşte bu nedenden dolayı Osmanlı, büyük projelerde Sömürgesinde olan halklardan alınacak olan yardımlara dayanmaya çalışmıştır. Kürtlerin varlığı da nedense hep bu yönlü yardımlarda ön plana çıkmaktadır. Hicaz Demiryolu gibi dev proje bu şekilde neticelendirildiği gibi Donanmayı Humayun’un güçlendirilmesi ve modernize edilmesinde de benzer yönteme başvurulmuştur. Hicaz Demir yolu projesi devlet tarafından organize edilmiş iken, “donanma ianesi” projesi ise devlet tarafından kurulan, teşkilat tarafından yürütülmeye çalışılmıştır. İşte burada Arşiv belgelerimiz donanmaya yardım için İstanbul’dan yapılan  çağrı sonucunda Kürdistan’ın da birçok yerinden para toplanmıştır. B.O.A.DH.EUM.THR. 22/30--67/17—77/8—79/30—83/49.ido_sansura_kurdistan_3

Diyarbakır, Erzurum,Van, Mamuretu’l-Aziz (Elazığ), Bitlis, gibi şehirden toplanan para ile alınacak gemiye o bölgenin ismi verilecektir. Kürdistan'dan toplanan para ile alınan gemiye “Kürdistan Gemisi” ismi verilmesi kararlaştırılır. Belge Numarası, B.O:A: İ.D.H.13629."

Türklerin Kürdistan politikası “Ebedi düşman” politikasıdır"

Pêşeng, değerlendirmelerinin devamında: "İstanbul Karaköy vapur iskelesinde “Şirket-i Hayriye”nin tanıtımı hakkında yapılan sergide bu Belge tercüme edilirken son kısmındaki “Kürdistan” tercüme edilmemektedir. Resimde de görüleceği gibi “Kürdistan” ismini zikretmemek için 'gibi isimler yer almaktadır' tabiri kullanılmış. Osmanlı ve devamı olan T.C’nin Kürdistan siyaseti hiçbir zaman değişmemiştir, kısaca söylemek gerekirse Türklerin Kürdistan politikası 'Ebedi düşman' politikasıdır." dedihttp://www.beroj.com/h.asp?k=3036&z=t

0 Yorum: