BAYDEMİR LAHEY'DE

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir '1. Kent Diplomasisi Dünya Konferansı' için gittiği Lahey'de barışın insan hayatını birincil derecede ilgilendiren "Acil bir ihtiyaç" olduğunu belirtti. Baydemir, barışı, "İnsan haklarını geliştirmek, çeşitliliğe saygı duymak, adaletin temel gereklerini yerine getirmek" olarak yeniden tanımladıklarını ifade etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, 1. Kent Diplomasisi Dünya Konferansı'na katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine gitti. Konferansın ilk gününde Baydemir, Lahey Belediye Başkanı J.J. van Aartsen, Filistin, İsrail, Kolombiya, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Irak'tan gelen yerel yönetim temsilcileriyle birlikte konferansa ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Kent Diplomasisi Komitesi Başkan Yardımcısı olan Osman Baydemir basın toplantısında konferansın önemini şu şekilde dile getirdi: "Bundan üç sene önce Pekin'de gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bu yana Kent Diplomasisi'nin dünya çapında tanıtımı için büyük bir çaba harcadık. Ve yoğun bir çaba sonucunda nihayet burada bu alandaki ilk Dünya Kongresi'ni de gerçekleştiriyoruz. Ben düşünsel alt yapı anlamında büyük mesafeler kat ettiğimize inanıyorum. Bu kongreyle inanıyorum ki düşüncelerimizi hayata geçirme anlamında somut mekanizmalar oluşturma konusunda da önemli kararlar alacağız".

Kent Diplomasisi Komitesi'nin küresel bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını belirten Baydemir, "Barış insan hayatını birincil derecede ilgilendiren acil bir ihtiyaçtır. Yaşadığımız dünya deneyimi çatışma ve barış konularını soyut konular olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda barış inşası için çaba göstermek yurttaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuzdur" dedi.

Baydemir şunları kaydetti: "Dile getirmek istediğim ikinci bir husus ise çatışmayı ve buna bağlı olarak barışı yeniden tanımlıyor olmamızdır. İnsan haklarını geliştirmeyi, çeşitliliğe saygı duymayı barışı ve adaletin temel gerekleri olarak tanımlıyoruz. Yani barış negatif anlamda çatışmanın yokluğu değil pozitif anlamda söz konusu değerlerin varlığı ve bunların tesisi için çabalamak manasında tanımlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çatışmalardan en fazla etkilenen yerler olan kentlerimizin temsilcileri olarak barışa en önemli katkıyı sunacak konumda olduğumuza inanıyorum. Çatışmaların önlenmesi ve barış inşası artık sadece ulus devletlerin ve uluslararası kuruluşların yetki alanında değildir. Yerel yönetimler de bu anlamda giderek yetkili ve sorumlu görülmeye başlanmaktadırlar. Bu anlamda bu bizim tüm çabalarımız ve elbette ki bu konferans, daha katılımcı bir küresel yönetişim inşa edilmesine de katkı sunacaktır".

1 Yorum:

Anonymous said...

orda napiyon lan..