Gülen ABD vatandaşı oluyor

Fetullah Gülen ile turkes turk kurt

Bu davayla Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı ABD'deki vize sorunlarına son vermesi beklenen sürekli oturum (yeşilkart) başvurusunun önündeki çok önemli bir teknik engel ortadan kalkmış oldu. Fethullah Gülen, kanundaki ilgili şartları yerine getirdiği halde 'olağanüstü yetenekli yabancı' statüsünden kendisini mahrum eden ABD hükümetini temsilen Göçmenlik Bürosu ve İdari Temyizler Dairesi'nin bağlı bulunduğu İç Güvenlik Bakanlığı'nı geçen yıl mahkemeye vermişti.

Pensilvanya eyaleti doğu bölgesi federal hakimlerinden Stewart Dalzell'in baktığı dava resmi kayıtlara, 'Fethullah Gülen'e karşı İç Güvenlik Bakanı Michael Chertoff' olarak geçti.

Hakim Gülen'e hak verdi
Davalılar Gülen'in 'eğitim' alanında olağanüstü yeteneği olduğunu kanunda belirtilen tarzda ispatlayamadığını iddia etmişti. Davacılar ise 'eğitim' alanı tanımının daraltıldığını belirterek, Gülen'in ilahiyat, siyasal bilim ve İslami araştırmalar gibi alanlardaki başarılarının da nazar-ı itibara alınabileceğini savunmuştu. Hakim, davacı Gülen'e hak verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın avukatlığını yapanlar, Gülen'in delil olarak gösterdiği makalelerin bilim adamlarına değil genel halka sunulmasından dolayı kanunda işaret edilen 'ilmi' niteliğini taşımadığını öne sürüyordu. Hakim Dalzell ise bu yorumun 'ilmi' kelimesinin sözlük anlamına ve Göçmenlik Bürosu'nun kendi el kitabındaki tasvire dahi ters düştüğüne işaret etti.

"Gülen, ABD'ye faydalı"
Hakime göre, Gülen'in ABD'de kalması halinde 'dinlerarası diyaloğu ve farklı inanç ve dinler arasında uyumu teşvik ve yaymaya devam edeceğini' bildirmesi, bu vize statüsünü almak için gereken şartlardan biri olan ABD'ye faydalı olmayı da karşılıyor.

Hakim Dalzell, Gülen'in uzun süre önce reddettiği başvurusunun ücreti olan 1000 dolar tutarındaki başvuru ücretini hâlâ iade etmeyen ABD Göçmenlik Bürosu'na en geç 1 Ağustos'a kadar bu parayı ödeme emri de verdi. Bu karar, davacı Gülen tarafının mahkemeden böyle bir talepte bulunmadığı halde çıktı.

Hakim, çözülmesi gereken, kalan konuları ve davanın bundan sonraki istikametini belirlemek üzere tarafları 4 Ağustos'ta 'statü toplantısı'na çağırdı. Kurdistan-post/ajanslar

0 Yorum: