YORUM - Belçika dağılırken Kürdistan ne olacak?

1195262883[1]Kurdistan-Post /Dr. İsmet Turanlı AB nin temel prensiplerinden biri de azınlıklara özgürlük haklarının tanınması.Türkiye'de bilhassa ulusalcılar, askerler ve bazı şovenist akademisyenler AB nin Türkiyeyi de bölmek istediği anlamını çıkartmaktadırlar. Haksız da sayılmazlar. Kürtlerin temsilcisi sayılan DTP de son zamanlarda ağzında gevelese de ,neticede Avrupada ki bu gelişmelere paralel Kürtler içinde bağımsızlık arayışına kalkışacaklardır. Ne derece haklıdırlar, ne derece realiteye uygundur,çok tartışma götürür.

Çekoslavakya bir gecede bir damla kan dökülmeden ,kavgasız,nizasız bölünüverdi ve iki yeni devlet ortaya çıktı. Avrupdan'da kimse bu duruma karşı çıkmadı.

Geçenlerde Kosova istiklalini ilan etti. Her nekadar Yunanistan, Rusya ve Sırplar itiraz ettilerse de USA nın,Türkiye'ninde desteği ile özgürlüğü tescil edilmiş durumda.

Şimdi de son zamanlarda akut bir durum arzeden Belçika'nın bölünmesi gerçekleşirse Kürtler de ayni istikamette hak arayışına gideceklerdir. Belçika milleti olmayan bir devletti. Kürtler ise devleti olmayan, dörde bölük yaşayan dünyada tek MİLLET. Belçika, 1830 da Fransa ile İngiltere ve Almanya arasında tampon bir devlet olarak kurulmuştur. Fransa'nın İngiltere karşısında yenilgisinden sonra başına da bir Kral ailesi getirilmişti. İspanya'da da olduğu gibi, bizdeki durumun tersine ayrılmak isteyen azınlık daha zengin.Bu zenginliklerini fakir ekseriyetle paylaşmak istemiyor. Zorunluk Brüks'elin yapısında. Orada Valonlar ekseriyette ve üstelik Avrupa'nın baş şehri konumunda.

Türkiye'de ise Kürdistan bölgesi fakir ve Türkler oralara kendi kazançlarından yatırım yapılmasına şimdiye kadar karşı idiler ve bundan sonra da Kürt sorununun halli için Erdoğan oralara massif yatırım yapılması fikrini gerçekleştirmek istiyor sada bürokrasi baltalıyor. Hatta Televizyonlarda Kürtçe yayına izin vermek istiyor. Fakat Türk elit bürokrasisi buna razı olmadığı için işi savsaklıyor. Neticede ne GAP, BOP projeleri ne de TV yayınları Kürtleri memnun edecek duruma girecek. Acaba Fıratın ötesinin bölünmesi Türkiye'nin lehine olacak mı? Elbette kişi başına gelir seviyesi yükselecek. Mehmetçiklerin şehadeti sona erecek. Versinlerde kurtulalım diyen Türkler çok. Her gün şehit cenazeleri 25 senedenberi anaların yüreğini helak etti. Ayrıca Türkler psikolojikman Kürtleri USA daki zenciler gibi ikinci sınıf insan olarak görmeğe devam ediyorlar. Kendi aralarında:

"Bu kürtlerde çok oluyorlar.Memlekete bir katkıları yok. Terröristlikten, kapkaççıklıktan başka , tacizci insan olmaktan, vahşi tutumlarından başka bize bir hayırları yoktur, 150 sene önce Alman yazarı Karl May bile ‚ Wilde Kurdistan’ yani vahşi Kürdistan demiş. Ne mutlu Türküm demekle iftihar edeceklerine hala bunu bir zül telakki ediyorlar nankörce.Hala her toplantıda Biji Kürdistan, biji Apo demekten çekinmiyorlar," diyorlar.

Özal devrinde Güney Kürdistandaki Talabani de, Barzani de Türkiye ile osmanlı devrinde olduğu gibi birleşmek istiyorlardı. Hatta son USA nın Irak seferinden önce de Kürtler için bir nevi kurtuluş çaresi olarak Türkiye'nin Irak'a girmesi mümkün görünüyordu.Evdeki Pazar her zaman çarşıya uymadığı için Irak Kürdistan'ı USA nında yardımıyle devletleşmeğe yüz tuttu.Türkiye ile ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyorlar. Bütün Avrupa devletleri Erbil'de konsolosluk açıp Kürdistan Petrol yataklarından hisse koparmağa çalışırken Türk hükümetleri şovenistlerin ve askerin baskısından kurtulup realist bir politika takip edemiyor.

Cumhuriyet gazetesinde Ali Sirmen hiçte o gazeteden beklemediğim tarzda Belçika hakkında akıllıca kaleme aldığı makelesinde Kürt sorununda ekonomik tedbirlerle düzelemeyeceğini ima ediyor. Belçikalı bir meslektaşına Brüksel'in durumunu göstererek Kürtler içinde durumun ayni olacağını söylemek istiyor.

Türkiye'de işler daha karmakarışık. 4 bin köyün boşaltılmasından sonra batıya massif bir Kürt göçü oldu. Bugün İstanbul Kürtlerin en çok yaşadığı bir şehir oldu. Milyonlarca Kürt iş güç sahibi, çocukları tahsil gördü. Almanya'daki Türkler ve Kürtler gibi. Sanatkarları kendilerini kabul ettirdiler. Erdoğan kardeşler gibi, ibo gibi... Yaşar Kemal gibi yazarlar Türkiyenin yüz akı oldu. Nobel mükafatı alan Orhan Pamuk bile 30 bin Kürt gencinin ölümüne isyan etti.Televizyonlarda devamalı Kürt bölgelerinde çekilmiş diziler gösterilmekte.Türk-Kürt gençleri arasındaki evlenmelerden doğan melez bir gençlik yetişmekte ve onlar Kürt olduklarının bilincindeler. Fıratın ötesine yaptığım gezide gördüm ki artık Kürtler kimliklerinin bilinci içinde ,artık çekinmeden kürtçe konuşuyorlar, türkülerini söylüyorlar, halaylarını çekiyorlar. Orada yaşayan azınlık Türkler o yoğun Kürt ortamında adeta yabancılık çekmektedirler. Öyle eskiden olduğu gibi Kürtlere yüksekten bakmıyorlar. Sanki bir eşitlenme başlangıcı var. Son USA ziyaretimdede gördüğüm gibi zencilerin artık beyazlarla kavgaları yok, hatta başkan seçimlerinde artık bir müslüman, zenci başkan olmak üzere.

Elbette geneleleştirme yapmak istemem ama benim durumumda milyonlarca insan Türkiye'de yaşamakta.

Annem Türk, Babam Kürt asıllı. Babam ben iki yaşında iken vefat ettiği için ve çocukluğumda Türkiye'de Kürtler pek insan sayılmadığı için ben sadece Türkçe eğitim gördüm. 27 yaşında Avrupa'ya gelipte Alman eşimle evlenince ve 50 sene burada yaşayınca çocuklarım Almanca eğitim gördü ve 4 çocuğum ve 5 torunum da Alman kimliğini kabullenmiş görünüyorlar.. Birinci oturum yerim Köln. Tarlam, bahçem bütün akrabalarım Türkiye Kürdistanı'nda. Eserlerim, kurduğum dernekler,f aaliyetlerim hep Türkçe. Ben ne Türküm, ne Kürdüm ne de Almanım. Ben Avrupalıyım. Hem Türküm, hem Kürdüm hemde Almanım. Senenin 3 te birini de Fransa ve İsviçre'de geçiririm. Yüzbinlerce Türk,Kürt ve Avrupalı tedavi ettim. Humanist, Mevlanacı ve Altruistik bir karakterim var. İstiyorum ki Türkiye'de AB ile birleşsin. Kurulacak Kürdistanı da içine alsın. Osmanlıda olduğu gibi İnsanlar birlikte yaşasın. Ayrımcılık olmasın. Silah sesi gelmesin. Gençler ölüme mahkum olmasın. Benim nazarımda çakıl taşı değil, insan kanı kanı kıymetlidir. Ümidim, istikbal bu temennim istikametinde gelişir. Dr.İsmet Turanlı Köln,17.07.08 dr_ismetturanli@mynet.com

0 Yorum: