KCK, PKK ve KJB'den 15 Ağustos açıklaması

Koma Civaken Kurditan (KCK), PKK Meclisi ve kadın hareketi KJB 15 Ağustos'un 24. yıldönümü dolayısıyla yaptıkları açıklamada '15 Ağustos Ulusal Diriliş Bayramı Tüm halkımıza ve dostlarına kutlu olsun' dedi.
KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı 'Kürdistan halkını yokoluş sürecinden, ulusal dirilişe, oradan da bugün kendi özgür iradesiyle demokratik konfederal sisteminin inşasını gerçekleştirecek bir düzeye getirmiş bulunan gelişmenin temelinde 15 Ağustos Şanlı Atılımı bulunmaktadır' diyerek şu mesajı verdi: '15 Ağustos Atılımının 24. Yıldönümünde, bu atılımı ilk sözcükten pratikleşmeye kadar olan süreci hazırlayan Önder Apo'yu selamlıyor, bu tarihsel kahramanlık eyleminin eşsiz komutanı Agit(Mahsum Korkmaz'ı) yoldaşı ve bu direniş çizgisinin doğruluğunu, kanları ve canlarıyla hergün kanıtlayan ve günümüze taşıyan ölümsüz şehitlerimizin anısını dönemin önümüze koyduğu görev ve sorumlulukları üstün bir başarı temelinde yerine getirerek yaşatma sözünü yineliyoruz.'
15 Ağustos'u Kürt halkı açısından 'tarihsel yön değişimi, yeni bir ruh, düşünce tarzı, toplumsal ahlak ve özgür yaşam tarzı' olarak tanımlayan KCK, şöyle devam etti: 'Yaratılan bu bilinç ve ruh ile Kürdistan tarihinde kesintiye uğramadan ve hep bir başarı çizgisinde sürdürülen ilk Kürt baş kaldırısı olarak 24. Yıldönümünde zaferi müjdelemektedir.
Türk devlet felsefesi Kürt halkını Türk uluslaşması içinde eritmeyi ifade etmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen katliamların ardından Kürdistan'da siyasi, idari, ekonomik, kültürel sömürgeciliğin esas amacı bunu sağlamaya dönük olmuştur. 12 Eylül askeri faşist darbesi ise, hareketimiz şahsında ortaya çıkan özgürlük umutlarını kırmak için, zindanlar başta olmak üzere, tüm toplumda büyük bir baskı ve sindirme saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kürt toplumunun bu direnen dinamiklerini tasfiye edip, ortaya çıkan umut ışığını söndürerek, Kürdistan'ı yeniden karanlığa gömmeyi hedeflemiştir. Bunun için varolan tüm örgütsel yapıları dağıtmış, Türkiye devrimci-demokratik hareketini tasfiye etmiş, geri kalanlarında ise, umutsuzluk yaratmıştır. Birçoğu mücadele yerine Avrupa kapılarında mültecileşmeyi tercih etmişlerdir. Bu uğursuz hastalık özgürlük saflarımıza da bulaştırılmak istenmiştir. 15 Ağustos Atılımı bütün bunlara karşı güçlü bir umut yaratarak cevap olmuş, bir daha sökülmemecesine Kürdistan topraklarına yerleşerek halklaşmayı başarmıştır.'
Ortadoğu'da bir ilk
15 Ağustos Atılımı'nın baskı, sindirme ve asimlasyon politikalarıyla korkutulan, sindirilen Kürt bireyi ve toplumunda kendine güven ve cesareti geliştirdiğini vurgulayan KCK, 'tüm dinlerden, mezheplerden ve kültürlerden bireyleri özgürlük ideolojisinde birleştirmeyi başarmış, Kürdistan ve Ortadoğu'da bir ilk hareket ve adım da olmuştur' tespitini yaptı.
KCK açıklamasında şu ifadeler yer aldı: '15 Ağustos Atılımının yarattığı mücadele ve gelişmelerin sonucu olarak, ulusal diriliş Kürdistan'ın diğer parçalarında da gerçekleştirilmiş, yenilmez bir halk iradesi ve gerillası yaratılmıştır. Bugün de Kürdistan'da hem gerillanın hem de halk iradesini kırmak için başta ABD olmak üzere, İran vb güçlerin de aktif desteği olmasına rağmen, Türk devletinin saldırıları karşısında gerilla ve halk iradesinin yenilmezliğini bir kez daha ortaya koymuş, bu gerçeklik karşısında Türk devletinin başarma umudu da kırılmıştır. Ancak buna rağmen saldırılar durmamıştır. Geçen yılın 14 Ağustos'unda Şengal'de Yezidi halkına ve son süreçte Kerkük'te Kürt halkına karşı gerçekleştirilen katliamlar, kaybetmekle yüzyüze olsalar da, halkımızın düşmanlarının saldırılarından vazgeçemeyeceğini ortaya koymaktadır. Şengal katliamının birinci yıldönümü vesilesiyle şehit düşen yezidi halkını saygıyla anıyoruz.
Yoksayılan ve hesaba katılmayan Kürt halkı bugün yarattığı siyasi, askeri ve örgütsel gücüyle, bölgede herkesin dikkate aldığı temel güçlerden birisi haline gelmiştir. Bu gelişme Kürt sorunun demokratik çözümünün imkanlarını ve gerçek bir barışın koşullarını da yaratmış bulunmaktadır. Ve 15 Ağustos Atılımının 24. Yıldönümünü böyle bir görkemlilikle karşılamaktayız (...) Önderliğimizin ve hareketimizin tüm barışçıl çözüm çağrılarına ve atılan adımlara rağmen, sömürgeci Türk devleti inkar-imha siyasetinde bir diretmenin olduğu açıktır. Önderliğimize karşı tırmandırılan İmralı işkence sistemi, gerilla üzerinde yürütülen imha operasyonlarının bir savaş boyutunda sürmesi ve halkımıza karşı gerçekleştirilen baskılar, 15 Ağustos ruhuyla her alanda mücadelenin yükseltilerek sonuç almayı kaçınılmaz kılmıştır. Bu nedenle Halkımızı Êdî Bes e hamle ruhuyla demokratik komünalizmi inşa etmeye, ulusal-demokratik birliğini güçlendirmeye, Türk, Arap ve Fars halklarıyla demokratik birlik temelinde örgütlülükler geliştirmeye, Kürdistan gençliğini gerilla saflarına katılmaya ve Agitleşmeye çağırıyoruz.'
PKK: Yeni bir dönüm noktası
PKK Meclisi 15 Ağustos'u Kürt halkının tarihinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. 'Tüm halkımızın, dostlarımızın ve kadrolarımızın 15 Ağustos Diriliş Bayramını kutluyor, mücadele de kesin zafer dışında bir seçme lüksümüzün olmadığını dönemin dayattığı en büyük görev olarak belirtmeyi gerekli görüyoruz' diyen PKK Meclisi, 15 Ağustos'a ilişkin şunları belirti: '15 Ağustos Atılımı Kürdistan'ın makus talihini köklü düzeyde bir değişime uğrayarak, özgürlük potansiyelini güçlüce açığa çıkarması nedeniyle bugün Kürdistan'da bir Diriliş Bayramı olarak kutlanmaktadır. Çünkü 15 Ağustos Kürdistan tarihine bilinçli bir iradi müdahale yapılmasının atılımı olmuştur ve bu atılım Kürt halkını yeniden kendi benliğiyle buluşturmuştur. Sömürgeci güçler tarafından halkımıza karşı uygulanan her türlü vahşet, işkence ve insanlık dışı uygulamalara karşı ilk kurşunla çağdaş isyanı başlatmış ve kararlıca sürdürülmüştür.
15 Ağustos Atılımı, Kürdistan'da mücadele sürecinin aralıksız başlamasını beraberinde getirmiş ve sömürgeci güçler tarafından başkalaşıma uğratılmış Kürt halkını yeniden özüyle buluşturmuştur. Bu atılım Kürt halkını uluslaşma düzeyine ulaştırarak, çağdaş ve özgürlükçü bir zihniyetle donatmıştır. En zorlu ve amansız koşullarda olağanüstü güç, irade ve yetenekle adım adım Kürdü yeniden yaratma mücadelesi dağların zirvelerinde yükseltilmiş, ölü olarak kabul edilen bir halktan büyük özgürlük potansiyeli açığa çıkarılmıştır.'
Türk devletinin operasyonları, halka yönelik baskıları ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a uyguladığı tecride değinen PKK, 'Türk devletinin yürütmekte olduğu işkence, hakaret ve saldırıları barışı değil, savaşı tetiklemektedir. Bu politikaların son bulması için hareketimiz tarafından başlatılan Êdî Bes e Hamlesi, içinde bulunduğumuz dönemde Kürt halkının çok büyük kesimi tarafından benimsenmiş ve bu çerçevede eylemsel bir süreç başlamış bulunmaktadır. Kürt halkı bulunduğu Kürdistan'ın dört parçasında ve yurtdışında geliştirdiği eylemsel duruş ve aktivitelerle Türk devleti başta olmak üzere, sömürgeci devletlerin uyguladığı katliam ve yok etme politikalarına karşı Êdî Bes e diyerek duruş sergilemesi 15 Ağustos ruhunun zafere kadar devam edeceğini göstermektedir' diye vurguladı.
PKK, '15 Ağustos 1984 yılında komutan Agit yoldaş öncülüğünde gerillanın ilk Êdî Bes e kurşunu bugün toplumsal bir düzey kazanmış ve özgür bir toplumsal gerçeklik yaratmıştır. Halkımızın bundan sonra da ulaşılan toplumsal düzeyle serhıldan alanlarında Êdî Bes e hamlesini yükseltmesi zaferi sağlayacak en büyük etken olacağı kuşkusuzdur. Tüm Kürdistan halkını, bulunduğu her yerde 15 Ağustos ruhuyla alanlarda serhıldan mücadelesini yükseltmeye çağırıyor, tüm halkımızın, dostlarımızın ve kadrolarımızın diriliş bayramını bir kez daha kutluyoruz' dedi.
KJB: 15 Ağustos varolmanın adı
Kadın hareketi KJB, 15 Ağustos Atılımı'na ilişkin 'Büyük komutamız Agit yoldaş öncülüğünde geliştirilen 15 Ağustos Diriliş Eylemimiz, Kürt halkının özgür iradesine dayalı geliştirdiği ordulaşma ile de Kürt tarihinde bir ilke imza atmıştır. Kürt halkı tarih de ilk defa kendisi için savaşan, gerillalaşan bir ordu gerçekliğine sahip olmuştur' ifadelerini kullandı.
'15 Ağustos nasıl ki Kürt halkı açısından yeniden ve özgürce varolmanın adı ve eylemi olmuşsa binyılların kölelik cenderesine mahkum edilmiş Kürt kadını açısından özgürce kendini yaratmanın eylemi olmuştur' diyen KJB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Kürt kadını da kendi bilincine, iradesine ve kimliğine kavuşarak Kadın rengin de bir yaşamın yaratılmasında öncü güç olmuştur. Bu gün kadın gerek ideolojik gerek siyasi gerekse de savunma alanlarında bu ruh ve idea ile özgürlük mücadelesini güçlendirmektedir. Bu mirasın güçlü temsilcisi olan YJA STAR'ın süreç karşısında gösterdiği militan duruş yine bu temelde gerçekleştirilen özgürlük eylemlilikleri 15 Ağustos Diriliş Bayramımızın özüne denktir. Kadın kendi kimliği ve örgütlülüğüyle bu geleneğin başarılı öncüleri olarak ilerleyecektir.
Bir kez daha başta Önderlik, Halk ve hareket olarak çok çirkin saldırılara ve imha politikalarıyla karşı karşıyayız. Tüm bu yönelim ve saldırıları bertaraf etmenin, özgürlük mücadelesinin güçlendirip, başarıya taşımanın yolu 15 Ağustos Diriliş Bayramımızın ruhuna,kararlılığına ve iradesine denk mücadeleyi radikalleştirip, süreklileştirmekten geçer. Bu temelde başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm kesimleri Önderlik etrafında kenetlenmeye çağırırken,özgürlük eylemliliklerin her zamankinden daha fazla gelişip, güçlendirilmesi kararlığıyla tüm halkımızın, kadınlarımızın 15 Ağustos Diriliş Bayramını kutluyoruz.'
BEHDİNAN / ANF

0 Yorum: