Hayat Televizyonu'nun kapatılmasına tepki yağıyor

hayat_tv

Mersin'de biraraya gelen 25 demokratik kitle örgütü, siyasi parti ve sendika, Hayat TV'nin kapatılmasını protesto etti. İHD, DTP, SDP, ESP, EMEP, ÖDP, MKM-DER, GÖÇ-DER, EÖYD, KESK ve DİSK'e bağlı sendikaların da aralarında bulunduğu 25 kurum, Hayat TV'nin kapatılmasına ilişkin İHD Mersin Şube binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı 25 kurum adına İHD Mersin Şube Başkanı Mirza Mehmet Söylemez okudu. AKP hükümetinin en önemli icraatlarının Türkiye'deki işçi, emekçi ve demokrat kesimin gözü kulağı olan muhalif basını susturmak olduğunu belirten Söylemez, 'İşte Gündem Gazetesi, Azadiya Welat Gazetesi, hükümetin Almanya baskısı sonucu Roj TV'nin yasaklanması ve son olarak da Hayat TV'nin kapatılması muhalif basına tahammülsüzlüğün açıkça dışavurumudur' dedi. Söylemez, 'Biz bu haksız uygulamaları kınıyor ve Hayat TV'nin yayına başlamasını istiyoruz' şeklinde konuştu. Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Genel Başkanı Kemal Bulut da, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Ülkemizde medya üç aşamalıdır. Bunlardan biri ılımlı İslam, tarikatlar ve yeşil sermaye üzerinden örgütlenen iktidar medyası, ikincisi tekelci sermayenin medyası, üçüncüsü ise ezilenlerin, dışlananların, özgürlük, emek ve demokrasi talep edenlerin sözünü söyleyen halkın medyası şeklinde gruplanmıştır' dedi. Türkiye'de iktidar medyası ve tekelci sermaye medyasının yayını üzerinde herhangi bir kısıtlamanın olmadığını belirten Bulut, ezilenlerin, dışlananların, özgürlük, emek ve demokrasi talep edenlerin ise sansürlendiğini dile getirdi. Hayat TV'nin kapatılmasını kınadıklarını belirten Kutlu, anti demokratik uygulamaların son bulmasını istedi. MERSİN

0 Yorum: